Naša istorija ne seže daleko i kako bih smo uspjeli na tržistu nastojimo da zadovoljimo sve zahtjeve klijenata i da zahtjev uradimo na najstručni način.