Zamjena ili servis sigurnosnih sistema, video nazora, alarmnih ili sistema vatrodojave.